WOŁOMIN. To silnie trujące i mutogenne odpady! Jest twarde stanowisko burmistrz Elżbiety Radwan.

16.05.2023, godz. 08:00. Na łamach portalu WWL112.PL ponownie wraca bulwersujący mieszkańców gminy Wołomin temat nielegalnych odpadów oraz przechwyconego niedawno transportu pojemników z toksycznymi chemikaliami. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawił już wyniki badań Centralnego Laboratorium Badawczego. Raport jest zatrważający. Na podstawie zebranych próbek gleby oraz porzuconych odpadów dokonano analizy jakościowej. Jednoznacznie stwierdzono, że w zbiornikach typu „mauzer” znajdował się niebezpieczny odpad w postaci smolistej mazi. Zebrana substancja ma właściwości silnie żrące, bardzo trujące i mutogenne. W składzie specjaliści wykryli m.in stężony kwas siarkowy. Ponadto badania wskazują, że zwartość pojemników jest wyjątkowo łatwopalna i temperatura już w granicach 60 stopni Celsjusza może spowodować samozapłon, a więc w ciepły i słoneczny dzień może dojść do niekontrolowanego pożaru. WIOŚ zapowiada kolejne kontrole na terenie gminy Wołomin oraz pełną współpracę ze służbami oraz lokalnymi władzami. Celem jest wyeliminowanie tego typu zjawisk oraz neutralizacja ujawnionych substancji. Ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie terenu, na którym doszło do wycieku i przedostania się niewielkiej ilości toksyn do gleby na jednej z posesji w Duczkach. Zdecydowane stanowisko w tej sprawie przedstawiła również burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i wspomniała o mafii odpadowej: 

— Mamy jasny cel, jak najszybsze usunięcie odpadów z terenu gminy Wołomin, utylizację oraz jak najszybsze wykrycie sprawców i zatrzymanie wszelkich możliwości nielegalnego transportowania i podrzucania odpadów niebezpiecznych na terenie naszej gminy i całego kraju. Apelujemy widzisz – reaguj! Tylko razem możemy uporać się z nieuczciwymi przedsiębiorcami, którzy naszym kosztem, kosztem życia i zdrowia ludzi pozbywają się tych odpadów w nielegalny i niebezpieczny sposób. Toksyczne odpady to zagrożenie dla naszych mieszkańców, dlatego nie pozwólmy by nasza gmina stała się łatwym celem mafii odpadowej – twardo zaapelowała pani burmistrz. 

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi intensywne działania w celu wykrycia i ukarania sprawców tego śmierdzącego procederu. Dokonano już pierwszych zatrzymań osób podejrzanych. Będziemy na bieżąco przyglądać się wynikom śledztwa i informować czytelników naszego portalu. 

Autor: Jakub Pietrzak , WWL112.PL

Foto: [Reporter001] & WIOŚ & UM Wołomin