TŁUSZCZ. Zamiast starego, strażackiego posterunku powstanie nowoczesna jednostka.

12.04.2022. Jest zgoda! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło zestawienie inwestycji budowlanych w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2025. Na liście 117 pozycji dotyczących budowy lub modernizacji obiektów Państwowej Straży Pożarnej znalazła się ta dotycząca terenu powiatu wołomińskiego. Na ponad hektarowej działce w Tłuszczu powstanie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z prawdziwego zdarzenia, podległa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Póki co jednak, to stary i smutny budynek o statusie terenowego posterunku, użytkowany do spółki z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Nie ulega wątpliwości, że poprawa warunków lokalowych strażackiej filii w Tłuszczu jest wręcz koniecznością. Stacjonujący tam całodobowo zastęp zawodowych ratowników każdego dnia uczestniczy w działaniach na bardzo rozległym terenie gmin; Tłuszcz, Jadów, Klembów czy Strachówka. Obecność profesjonalnej jednostki w tym rejonie znacząco wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców i zdecydowanie skraca czas dojazdu straży pożarnej, niż miałoby się to odbywać z odległego aż o ponad 20 kilometrów Wołomina. O szczegółach inwestycji, jej kosztach oraz założeniach napiszemy w kolejnych materiałach na portalu WWL112.PL.

Autor: Jakub Pietrzak, WWL112.PL

Foto: KW PSP, GOV.PL