WOŁOMIN. Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.   

27.04.2022. W ubiegłym tygodniu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie odbyły się powiatowe eliminacje do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W finale rywalizowali ze sobą uczniowie ze szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu wołomińskiego. Oprócz naszej jednostki organizatorem lokalnego konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wiedzę uczestników z ramienia PSP sprawdzali bryg. Jarosław Kłak, mł. bryg. Piotr Stach i asp. Jan Sobków. Najlepsi, młodzi znawcy pożarnictwa zakwalifikowali się do zmagań na szczeblu wojewódzkim. Oto lista nagrodzonych: 

I Grupa wiekowa (szkoła podstawowa klasy I-IV)

1. Alicja Kanownik – ZSP w Poświętnem

2. Zuzanna Ewa Sokal – ZSP w Zabrańcu

3. Maja Taterka – SP im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

II Grupa wiekowa (szkoła podstawowa klasy V-VIII)

1. Alicja Witkowska – ZSP w Zabrańcu

2. Anna Gryczon – ZSP w Nowych Ręczajach

3. Marcel Dębek – SP im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

III Grupa wiekowa (szkoła ponadpodstawowa)

1. Karol Szczęsny – I LO PUL Wołomin 

2. Jakub Wysocki – I LO PUL Wołomin 

3. Małgorzata Ciszyńska – I LO PUL Wołomin 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności ma za zadanie popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Oprac: JP, WWL112.PL

Foto: PSP Wołomin