WOŁOMIN. Zmiana taryfy ogłoszona przez Zakład Energetyki Cieplnej. Zobacz szczegóły. 

13.07.2022. Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Nr. DRE.WRC.4210.25.3.2022.336.XVIzm2.ESz z dnia 27.06.2022r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła”, która będzie obowiązywać 
od dnia 13.07.2022r.

Akt zmiany „Taryfy dla ciepła” został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U.2021.716 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020.718 ze zm.) i w całości opublikowany na stronie internetowej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie.

Korekta cen i stawek opłat zawartych w taryfie wynika bezpośrednio z aktualnego wzrostu zatwierdzonych kosztów paliwa i kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 do atmosfery.

Szczegóły rodzajów cen i wysokości stawek dla poszczególnych grup odbiorców zostały przedstawione w bieżącym Akcie zmian „Taryfy dla ciepła” pod adresem internetowym w dziale Aktualności oraz pod poniższym linkiem:

https://www.zec.wolomin.pl/attachments/article/24/Akt_zmiany_XVI_taryfy_06.2022.pdf