STRAŻ POŻARNA. Starszy brygadier Jarosław Piotrowski został nowym szefem mazowieckich strażaków.  

16.11.2022. Po zdymisjonowaniu w październiku nadbrygadiera Jarosława Nowosielskiego ze stanowiska Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, w środę minister MSWiA Mariusz Kamiński powołał na to stanowisko starszego brygadiera Jarosława Piotrowskiego. W akcie nominacji brał również udział wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak. 

Nowy szef mazowieckiej straży pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski służbę mundurową rozpoczął w 1983 roku. Przeszedł niemal wszystkie szczeble zawodowej kariery. Ostatnio jako zastępca świętokrzyskiej straży pożarnej. 

Brał udział oraz dowodził akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Największe z nich, to: pożar kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej (1992r.), trąba powietrzna w miejscowości Adamów, Huby, Skrzydlów (2007r.), Częstochowa, Blachownia, Trzepizury, Mykanów, Grabowa, Łochynia, Konradów, Łojki, Kruszyna, Bogusławice (2008), powódź na terenie miejscowości Częstochowa, Poczesna, Kruszyna, Kłomnice (2010), katastrofa lotnicza samolotu (2014). Uczestniczył w zabezpieczeniu VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na Jasnej Górze (1991r.) oraz wizyt Papieża Jana Pawła II w Częstochowie w 1991r., 1997r., Papieża Benedykta XVI w 2006r., Papieża Franciszka w 2016r. 

Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz działalność cywilną wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla WOPR”, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla WOPR”, Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Portal WWL112.PL nowemu szefowi strażaków z Mazowsza, życzy sukcesów i zaprasza do Wołomina. 

Autor: Jakub Pietrzak, WWL112.PL 

Foto: MSWiA & KW PSP