WOŁOMIN. Kasa popłynęła szerokim strumieniem. WFOŚiGW udzielił wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

11.08.2023, godz. 15:00. Duże wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu trzech powiatów; nowodworskiego, legionowskiego i co najważniejsze…wołomińskiego. Suma przekazanych środków sięgnęła prawie 1,3 mln złotych i zostanie wykorzystana na zakup nowoczesnego sprzętu, samochodów ratowniczo – pożarniczych, aktywizację młodzieżowych drużyn ochotniczych oraz instalacje termomodernizacyjne. 

Największą subwencję od funduszu otrzymała OSP Stare Załubice. Konto jednostki zasili kwota, aż 265 tysięcy złotych i pozwoli w zakupie średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem. 

Dodatkowo pieniądze od WFOŚiGW otrzymało wołomińskie starostwo powiatowe. Prawie 60 tysięcy złotych trafi od razu do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kawałek tortu na podstawie złożonych wniosków przypadło również miastu Marki. Kwota 30 tysięcy złotych złotych trafi na organizacje ekologicznych pikników rodzinnych. 

Przekazanie promes odbyło się w budynku wołomińskiej komendy PSP. Symboliczne czeki przedstawicielom poszczególnych OSP wręczała w towarzystwie komendantów, posłów i samorządowców zastępca prezesa WFOŚiGW Kamila Mokrzycka. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wołomińskiego, które otrzymały subwencje to: 

OSP Lasków – 14 971,50

OSP Ślężany – 15 000

OSP Dąbrówka – 15 000

OSP Kołaków – 11 149,05

OSP Zaścienie – 14 915,50

OSP Chajęty – 12 237,88

OSP Jadów – 29 700 

OSP Myszadła – 14 861

OSP Starowola – 42 642

OSP Klembów – 15 000 

OSP Krusze – 15 000

OSP Roszczep – 15 000

OSP Kobyłka – 15 000

OSP Marki – 13 438

OSP Nowe Ręczaje – 14 857,04

OSP Poświętne – 15 000

OSP Wola Ręczajska – 14 895

OSP Zabraniec – 14 260

OSP Ręczaje Polskie – 40 000

OSP Ruda – 12 232,35

OSP Radzymin – 30 000

OSP Stare Załubice – 264 985

OSP Zawady – 15 000

OSP Dzięcioły – 15 000

OSP Kozły – 15 000

OSP Wołomin – 15 000 

OSP Zagościniec – 14 700

OSP Ząbki – 17 815,27

OSP Zielonka – 15 000

OSP Dobczyn – 14 850

Autor: Jakub Pietrzak, WWL112.PL 

Foto: [Reporter001]